Pristupno predavanje kandidata dr Gabrijele Malešević

obavjestenje

Na osnovu člana 24. Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci organizuje  pristupno predavanje za izbor u zvanje nastavnika za užu naučnu oblast Interna medicina kandidata dr Gabrijele Malešević.

Pristupno predavanje na temu „Bolesti štitne žlijezde“ će se održati 16.09.2021. godine, sa početkom u 14:00 časova u prostorijama Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Predavanju mogu prisustvovati svi zainteresovani, uz poštovanje epidemioloških mjera.