Pristupno predavanje kandidata dr Gorana Kolarevića

obavjestenje

Na osnovu člana 24. Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci organizuje  pristupno predavanje za izbor u zvanje nastavnika za užu naučnu oblast Medicinska fizika, kandidata dr Gorana Kolarevića.

Pristupno predavanje na temu „Kilovoltažna i ortovoltažna radioterapija“ će se održati  16.09.2021. godine, sa početkom u 11:30 časova u amfiteatru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Predavanju mogu prisustvovati svi zainteresovani, uz poštovanje epidemioloških mjera.