Pristupno predavanje kandidata dr Nade Marić

obavjestenje

Na osnovu člana 24. Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci organizuje javno pristupno predavanje za izbor u zvanje nastavnika za užu naučnu oblast Medicina rada i sporta, kandidata dr Nade Marić.

Pristupno predavanje na temu „Sindrom sagorijevanja na poslu“ će se održati 12.05.2021. godine, sa početkom u 11.00 časova, u prostorijama Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Predavanju mogu prisustvovati svi zainteresovani, uz poštovanje epidemioloških mjera.