Pristupno predavanje kandidata dr Olivere Pilipović-Spasojević

obavjestenje

Na osnovu člana 24. Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci organizuje  pristupno predavanje za izbor u zvanje nastavnika za užu naučnu oblast Fizioterapija kandidata dr Olivere Pilipović-Spasojević.

Pristupno predavanje na temu „Procjena balansa u fizioterapiji“ će se održati 13.09.2021. godine, sa početkom u 18:00 časova u amfitetru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Predavanju mogu prisustvovati svi zainteresovani, uz poštovanje epidemioloških mjera.