Приступно предавање кандидата др сц. Аљоше Станковића

На основу члана 11. Правилника о поступку за избор у научно-наставна, умјетничко-наставна и сарадничка звања на Универзитету у Бањој Луци, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци организује  приступно предавање за избор у звање наставника за ужу научну област Фармацеутска технологија и козметологија, кандидата др сц. Аљоше Станковића.

Приступно предавање на тему „Припрема и контрола квалитета радиофармацеутика обиљежених технецијумом-99м у болничким условима“ одржаће се у уторак  16.07.2024. године, са почетком у 14:00 часова у Плавој сали Деканата Медицинског факултета у Бањој Луци

 Предавању могу присуствовати сви заинтересовани.