Priznanje ministra vanjskih poslova Japana za dekana prof. dr Ranka Škrbića

Dana 20. augusta, Ministarstvo vanjskih poslova Japana odlučilo je dodijeliti profesoru Ranku Škrbiću, dekanu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Priznanje ministra vanjskih poslova Japana za 2021. godinu.

Priznanje ministra vanjskih poslova Japana po prvi put biva dodijeljeno građaninu Bosne i Hercegovine, u ovom slučaju profesoru Škrbiću, za dugoročni doprinos uzajamnom razumijevanju između Japana i Bosne i Hercegovine poslije studija u Japanu 1989. godine, na koje je išao u sklopu stipendije Vlade Japana.

Priznanje ministra vanjskih poslova Japana dodijeljuje se pojedincima i grupama sa izvrsnim rezultatima na međunarodnom planu, kako bi se prepoznao njihov doprinos promociji prijateljstva između Japana i zemalja regija i svijeta. Dodatni cilj ovog Priznanja je i promicanje razumijevanja i podrške japanske javnosti aktivnostima primalaca Priznanja.

Ove godine, Priznanje će se dodijeliti 177 pojedinaca, te 41 grupi u Japanu i inostranstvu.

Više informacija o ovogodišnjem Priznanju ministra vanjskih poslova možete pogledati na  https://www.mofa.go.jp/press/release/press6e_000321.html.