Program nastave za studente Medicinskog fakulteta BABIŠTVO – III Semestar ZDRAVSTVENA NJEGA – VII Semestar

šk. 2020/21. god.                                     SRIJEDA  :  17:15 – 18:15 h

 

1.Oplodnja. Gametogeneza. Oplodnja. Razvoj oplođene jajne ćelije.

Fetalni rast . Dinamika rasta po nedeljama gestacije, praćenje razvoja i poremećaja..Dijagnostika

Plodovi ovoji  , Placenta, pupčanik, plodova voda.

 

                                                                                    11.11. 2020. Prof. dr N. Lučić

 

2.Trudnoća. Anatomske i fiziološke promjene u organizmu žene tokom trudnoće. Dijagnostika rane trudnoće i metode praćenja razvoja trudnoće.Procjena  gestacijske dobi  Higijena i dijetetika u trudnoći. Antenatalna, perinatalna i postnatalna zaštita žene.

      Savjetovalište za trudnice i psihoprofilaktička priprema trudnice za porođaj.

 

                                                                                   18.11.2020.  Doc.dr D.Draganović

 

3.Prenatalna dijagnostika . Neinvazivne  metode ( biohemijske metode , ultrazvučna dijagnostika ,magnetna rezonanca u  u fetalnomaternalnoj medicini).

Invazivne metode prenatalne dijagnostike

                                                                              25.11. 2020.Prof.dr B. Čančarević – Đajić

 

4.Patološka trudnoća ( Mučnina i povraćanje u trudnoći) ,

Krvarenje u ranoj trudnoći – Spontani pobačaj , Ektopična trudnoća , Gestacijske trofoblasne bolesti)

Krvarenje u kasnoj trudnoći ( Placenta previja , Abrupcija placente , Invazivna malplacentacija )

02.12. 2020. Prof . dr V. Ećim – Zlojutro

 

5.Normalan porođaj ( Faktori porođaja ,mehanizam porođaja i porođajna doba )

Nadzor majke i ploda u porodu.

      Bol u porođaju . Analgezija i anestezija u porođaju

09.12.2020.  Doc.dr D.Draganović

 

6.Patološki porođaj ( Nepravilnosti porođajnog puta , nepravilnosti kontrakcija , Nepravilnosti porođaja djeteta , Nepravilnosti djetetova stava. Stav zatkom

 

                                                                                               09.12. 2020. Doc.dr. D. Draganović

7.Bolesti izazvane trudnoćom. Hipertenzivna bolest u trudnoći. Preeklampsija i eklampsija.

      Hematološka i kardiovaskularna oboljenja u trudnoći .  Koagulopatije u akušerstvu.

 

16 . 12. 2020. Prof.dr V. Ećim- Zlojutro

8.Oboljenja bubrega i mokraćnog sistema u trudnoći.

Bolesti endokrinog sistema majke i trudnoća. Dijabetes melitus i trudnoća. Oboljenja  štitne žlijezde i trudnoća.

 

                                                                                          16 . 12. 2020. Prof. dr. V. Ećim-Zlojutro

9.Rh i ABO izoimunizacija. Rh sensibilizacija, dijagnostika, rizici, terapija, značaj prevencije . Infektivna oboljenja i primjena vakcina u trudnoći

Višeplodna trudnoća             

                                                                        23.12. 2020 . Prof. dr B. Čančarević – Đajić

10.Kožna, hirurška i neuropsihijatrijska oboljenja u  trudnoći.                                                

 

                                                                                                  30.12. 2020.  Prof. dr N. Lučić

11.Prevremeni i postterminski porođaj. Etiologija, značaj, prevencija i terapija.

Zastoj rasta i ubrzani rast ploda, smrt ploda u trudnoći i porođaju. Definicija, etiologija, dijagnostika i parametri za procjenu.

30.12 .2020.  Prof.dr N. Lučić

12.Nepravilnosti III.porođajnog doba ( krvarenje , hipovolemijski šok i koagulopatije ) Tromboembolija u  akušerstvu.

                                                                                     

                                                                                         13.01. 2021. Prof. dr N. Lučić

13.Akušerske operacije ( Epiziotomija ,Vakuum ekstrakcija , Forceps,, Carski rez )

Analgezija i anestezija pri akušerskim intervencijama

 

  1. 01. 2021. Doc.dr D. Draganović

 

14.Normalan puerperijum i laktacija  . Patološki puerperijum ( Subinvolucija uterusa, Postpartalno   krvavljenje, Infekcija, Tromboflebitis  površnih i dubokih vena male karlice). Puerperalni  Puerperapni psihiočki poremećaji .

01 . 2021. Prof.dr B.Čančarević -Đajić

 

15.Forenzički problemi u akušerstvu ( silovanje, prikrivena , umišljena i lašna trudnoća)    

        Akušerstvo u vanrednim i ratnim uslovima i sudskomedicinski problemi u akušerstvu.

 

27 .01. 2021 . Prof.dr B. Čančarević – Đajić

                                                                                                    Kolokvijum  03.02. 2021.

 

Napomena :  Sva predavanja koja su u terminu neradnih dana potrebno je nadoknaditi ( dogovor nastavnika- predavača  i predstavnika studenata ). Predavanja će se održati u sali Fonda zdravstvenog osiguranja

 

 

                                                                                                           Šef  katedre

 

                                                                                      Prof. dr. Branka Čančarević-Đajić