PROGRAM NASTAVE ZA STUDENTE V SEMESTRA MEDICINSKOG FAKULTETA 2020/2021.GODINE BABIŠTVO

Utorak  : 18:15 – 19:15 h

 

 1. Reproduktiovno zdravlje . Genetika reprodukcije

10.11.2020. Prof.dr Nenad Lučić

 

 1. Anatomija, histologija i embriologija polnih organa

 

17.11.2020.  Prof.dr Vesna Ećim – Zlojutro

 

 1. Genetika u ginekologiji. Genetički poremećaj u ginekologiji.Determinacija seksa

i interseksualizam (pravi hermafroditizam, ženski i  muški

psudohermafroditizam , dizgenezija gonada)

 

24.11.2020. Doc.dr   Dragica Draganović

 

 1. Poremećaj genitalnih finkcija ( Polna nemoć muškarca , polna nemoć žene )

 

01.12.2020 . Prof.dr Nenad Lučić

 

 1. Poremećaj polnog sazrijevanja – izostali pubertet ,kasni i nepotpuni

pubertet,prevremeni pubertet

 

08.12.2020.  Prof.dr Vesna Ećim – Zlojutro

 

 1. Patologija polnog prohtijeva ( Poremećaji jačine polnog prohtijev , polne

perverzije , narušavanje  o društvenih  normi – incest, silovanje , bludne radnje) .

 

15.12.2020  Prof.dr  Branka Čančarević – Đajić

 

 1. Bračna neplodnost. Definicija primarnog i sekundarnog infertiliteta.

Uzroci  ženskog     i  muškog infertiliteta.Spermiogram i spermiokultura.

 

 1. Asistirana reproduktivna tehnologija. Indikacije, rizik i uspiješnost

 

22.12.2020.  Prof.dr  Branka Čančarević – Đajić

 

 1. Planiranje porodice i kontracepcija. Značaj planiranja porodice .

Vrste kontracepcije ( hormonska i nehormonska )

 

29.12.2020.   Prof.  dr Branka Čančarević -Đajić 

 

 1. Poremećaji menstrualnog ciklusa i krvarenja iz materice

 

 1. Predmenstruacijski sindrom

 

12.12.2020.Prof.dr Vesna Ećim – Zlojutro

 

 1. Dispareunija

 

 1. Bolni menstruacioni ciklusi

 

26.01.2021.   Doc.dr Dragica Draganović

 

 1. Sindrom policističnih jajnika

 

 1. Klimakterijum , Menopausa i Postmenopausa

 

02.02.2021.  Prof.dr Nenad Lućić

Kolokvijum  :  11.02. 2021 .

NAPOMENA : Sva predavanja koja se ne  održe ,potrebno je nadoknaditi. Predavanja će se održavati u Sali Fonda zdravstvenog osiguranja

 

ŠEF KATEDRE ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO

                                                              Prof.dr Branka Čančarević-Đajić