Пројекти

НАЗИВ ПРОЈЕКТА
ГОДИНА

1.      Улога хепцидина у настанку анемије код спортисткиња

2014

2.      Јачање капацитета високог образовања из области Медицине бола у земљама Западног Балкана

2017

3.      „Multi-Functional Nano-Carbon Composite Materials Netvort“

2018

4.      Утицај полифенола екстрактованих из коре плода нара на метаболичке параметре код пацијената са тип 2 дијабетес мелитусом

2018

5.      Прогностички значај морфолошких карактеристика тумора и експресије рецептора фактора раста у карциному грлића материце

2018

6.      Индивидуализација фармацеутских облика за педијатријску и геријатријску популацију развој формулација и испитивање стабилности

2018

7.      Значај и улога имуно терапије и циљане терапије у лијечењу меланома и карцинома плућа са тип 2 дијабетес мелитусом

2018

8.      Фотосинтеза, карактеризација и биомедицинска примјена металних и оксидиних наночестица

2018

9.      Анализа генома примјеном ерејкомпаративне геномске хибридизације

2019

10.  Примјена првог напредног PLANMECA ROMEXIS SOFTVER-a за 3D дизајнирање ендодонтског лијечења зуба

2018

11.  Едукација за рад са дјецом и адолесцентима у менталном здрављу у Републици Српској

2018

12.  Утицај технике постављања полимера и полимеризација на маргиналну адаптацију различитих композитних гласјономер денталних материјала

2018

13.  Примјена оклузалног индекса и фотограметријске анализе за одређивање потребе за ортодонтском терапијом

2018

14.  Разумијевање и откривање утицаја ниског pH на микроорганизме

2019

15.  Изванћелијска циркулишућа иРНК и цистеински катепсини Б и С као дијагностички и прогностички маркери код болесника с лимфомом

2019

16.  Испитивање утицаја жучних киселина и статина на кардиотоксичност изазвану доксорубицином у in vivo ситему

2019

17.  Дизајн нових лијекова за терапију дијабетеса, развој и карактеризација напредних носача за оралну и трансдермалну испоруку антидијабетика

2019

18.  Национална студија серопреваленције Ковид 19 инфекције у популацији Републике Српске

2019

19.  Национална студија серопреваленције Ковид 19 инфекције у популацији Републике Српске

2020

20.  Употреба носивих ЕКГ и гликемијских сензора на мобилној здравственој платформи „NORMANDY“

2019

21.  Терапијска ефикасност и подношљивост новосинтетисаног оксима К-870 као антидота у акутном  тровању параоксоном

2019

22.  Ефекти сулфатно-сулфитне минералне воде на биолошке параметре коштаног метаболизма у експерименталној остеопорози код пацова

2019

23.  Физичка активност у превенцији кардијалне аутономне неуропатије код одраслих особа са дијабетесом типа 1

2019

24.  Повезаност изостанка имунског одговора на вакцину против хепатитиса Б са профилом цитокина у серуму и факторима ризика

2019

25.  Иновирање алата за процјену квалитета студија фармације у БиХ

2021

26.  Карактеризација и биомедицинска примјена денталних полиметилматаккрилат материјала са додатком различитих наночестица

2021

27.  „Оптимизација технологије производње и прераде индустријске конопље у циљу добијања молекула од значаја за примјену у медицини и фитомедицини“

2021