ORALNA HIRURGIJA SA STOMATOLOŠKOM ANESTEZIOLOGIJOM

Praktični dio ispita biće održan u utorak 09.02.2021. godine u 09:00 časova u prostorijama Dentalne klinike (Kampus).

Usmeni dio ispita biće održan u srijedu 10.02.2021. godine u 11:00 časova (Kampus)

IMPLANTOLOGIJA

Usmeni dio ispita biće održan u srijedu 10.02.2021. godine u 09:30 časova.