Poštovani  studenti,

Praktični dio ispita će početi u 12:00 časova 14.6.2022.Kampus, zgrada Stomatologije. Usmeni dio biće održan nakon završenog praktičnog dijela.

Bez položenih kolokvijuma studneti ne mogu pristupiti ispitu.