ORALNA HIRURGIJA SA STOMATOLOŠKOM ANESTEZIOLOGIJOM

Praktični dio ispita biće održan  28.09. 2021. godine u 08:30 časova.

Usmeni dio ispita biće održan 28.09.2021. godine odmah nakon praktičnog dijela ispita ispita (Kampus).

 

IMPLANTOLOGIJA

Usmeni dio ispita biće održan 29.09.2021. godine u 09:00 časova (Kampus).