ORALNA HIRURGIJA SA STOMATOLOŠKOM ANESTEZIOLOGIJOM

Praktični dio ispita biće održan  31.08. 2021. godine u 08:30 časova.

Usmeni dio ispita biće održan 31.08.2021. godine odmah nakon praktičnog dijela ispita ispita (Kampus).

 

IMPLANTOLOGIJA

Usmeni dio ispita biće održan 01.09.2021. godine u 09:00 časova (Kampus).