Ispit iz predmeta Rad sa biološkim uzorcima održaće se 1.7.2022. (petak) sa početkom u 13.00 u Kabinetu kliničkih vještina (stara lokacija MF).