Rad sa biološkim uzorcima – termin održavanja prvog septembarskog roka

Ispit iz rada sa biološkim uzorcima u prvom septembarskom roku održaće se u četvrtak, 1.9.2022. godine sa početkom u 10:00 u Kabinetu kliničkih vještina (stara lok. Medicinskog fakulteta)