Raspored ispita na Katedri za Farmakognoziju za šk. 2020/21 god.

FARMAKOGNOZIJA 1 FARMAKOGNOZIJA 2 FITOTERAPIJA-izborni predmet
Aprilski 29.4.2020. 29.4.2020. 29.4.2020.
9.30-12.00 9.30-12.00 9.30-12.00
Farmacija-amfiteatar 1 Farmacija-amfiteatar 2 Farmacija-amfiteatar 1
Junsko-julski 17.6.2021. 17.6.2021. 17.6.2021.
9.30-12.00 9.30-12.00 9.30-12.00
Farmacija-amfiteatar 1 Farmacija-amfiteatar 2 Farmacija-amfiteatar 2
05.07.2021 05.07.2021 05.07.2021
12.00-15.00 12.00-15.00 12.00-15.00
Farmacija-amfiteatar 1 Farmacija-amfiteatar 2 Farmacija-amfiteatar 2
Septembarski 9.9.2021. 9.9.2021. 9.9.2021.
9.30-12.00 9.30-12.00 9.30-12.00
Farmacija-amfiteatar 1 Farmacija-amfiteatar 2 Farmacija-amfiteatar 2
23.9.2021. 23.9.2021. 23.9.2021.
9.30-12.00 9.30-12.00 9.30-12.00
Farmacija-amfiteatar 1 Farmacija-amfiteatar 2 Farmacija-amfiteatar 2
Oktobarski 7.10.2021. 7.10.2021. 7.10.2021.
9.30-12.00 9.30-12.00 9.30-12.00
Farmacija-amfiteatar 1 Farmacija-amfiteatar 2 Farmacija-amfiteatar 2