Raspored izlaska na test iz Biofizike

RASPORED IZLASKA NA TEST IZ BIOFIZIKE KOJI ĆE SE ODRŽATI 27.10.2020.

12:30min

JELENA GORIČANAC

STEFANA TEŠANOVIĆ

ANjA MAKSIMOVIĆ

HELENA NjEŽIĆ

GABRIJELA KOMLjENOVIĆ

LIDIJA JEŠIĆ

TAMARA ĐUKANOVIĆ

MONIKA VUKOVIĆ

MARIJA SUBOTIN

JOVANA JANKOVIĆ

12:55min

MARIJA GAVRILOVIĆ

DARIO JEGEŠ

BILjANA MARIČIĆ

JELENA DAMJANAC

ĐORĐE SIMATOVIĆ

JELENA MILjEVIĆ

NIKOLA STARČEVIĆ

MILICA VADIĆ

PETAR SMOLjANOVIĆ

IVANA KREMENOVIĆ

SAŠKA SRDIĆ

13:50min

ALEKSANDRA SADžAK

SARA SULEMA

FATA NADAREVIĆ

ALEKSANDRA ĐUKIĆ

VALENTINA KNEŽEVIĆ

ENA ZUKIĆ

KRISTINA ĐURIĆ

STELLA UZELAC

ŽARKO ZGONjANIN

KRISTIJAN ĆELIĆ

JOVANA BABIĆ

14:15min

KRISTINA KALINIĆ

MARIJA GRBIĆ

DAVID IVANIĆ

SERGEJ BOJANIĆ

DORIS JUSIĆ

KLARA MATEŠIĆ

TEODORA DEJANOVIĆ

ĐURĐICA SAVIĆ

SERGEJ POPOVIĆ

PETAR DUJAKOVIĆ

SOFIJA KOVAČEVIĆ

14:40min

RUDOLF SUČIĆ

VEDRANA MACANOVIĆ

MATEJA KAPULAR

MAJA VUČIĆ

JOVANA RADOSAVLjEVIĆ

IVA MATIJEVIĆ

AMINA OMANOVIĆ

ELENA VUJČIĆ

NEMANjA JAVOR

MARINA BABIĆ

ANABELA BLAGOJEVIĆ

15:05min

SUZANA JOVIĆ

JELENA KELEMAN

MATIJA JOVIČIĆ

STEFAN MILANOVIĆ

STEFAN GOSTIMIROVIĆ

IVANA GVERO

VALENTINA SUBOTIĆ

DUŠANA NOVAKOVIĆ

MARKO JANjUŠIĆ

AJŠA KULAŠIĆ

LAILA ĆIZMIĆ

15:30min

MILICA VEKIĆ

ISIDORA SAVANOVIĆ

ASJA JAŠAREVIĆ

ELA POPOVIĆ

KRISTINA LUJIĆ

TAMARA ĐAKOVIĆ

RUŽICA PETRIĆ

ANA MANDIĆ

SLAVEN MATAVULj

15:55min

JELENA RADANOVIĆ

OLjA MIĆIĆ

JOVANA KUTANjAC

NEBOJŠA CVJETKOVIĆ

IFETA LjUTIĆ

ELA SULEJMANAGIĆ

BOJANA TEŠIĆ

ISPIT ĆE SE ODRŽATI NA FARMACIJI!