Katedra za Patološku fiziologiju
Medicinski fakultet Banja Luka

O B A V J E Š T E NJ E

(O POČETKU NASTAVE IZ PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE)

PREDAVANJA IZ PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE/PATOFIZIOLOGIJE U ZIMSKOM
SEMESTRU ŠK. 2023/2024. GOD ĆE POČETI OD 09.10.2023. PO RASPOREDU.

FARMACIJA IV GODINA: PONEDELJAK 09,00 – 10,30 Sala I FARMACIJA
MEDICINA: SRIJEDA 11,00 – 13,15 Amfiteatar MF
MLD: SRIJEDA 15,00 – 17,15 FFVIS Sala 3
S, B, RT: ČETVRTAK 12,00 – 13,30 Amfiteatar GINEKOLOGIJA

POČETAK VJEŽBI I RASPORED GRUPA ĆE BITI NAKNADNO, NAKON
ZAVRŠENOG UPISA STUDENTA

Banja Luka, 04.10.2023. ŠEF KATEDRE:
Prof. dr Nela Rašeta Simović