RASPORED POLAGANjA ISPITA- OKTOBAR  I

PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA- Doc. dr M. Vujnić

 

SRIJEDA, 22.09.2021. MEDICINA (praktikum) u 13,00

  1. Grabovac Vojislav                               9. Grbić Jelena
  2. Mitrović Slobodan                            10. Nukić Olivera
  3. Roljić Jelena                                         11. Savić Magdalena
  4. Ćeleš Merima                                      12. Ćuskić Sara
  5. Milenković Vladimir                     13. Bilić Sanja (s.p.)
  6. Bilić Dušan (s.p.)                             14. Grujić Srđan (u)                                 15. Gvero Milena (u)
  7. Mihajlović Vrhovac Biljana (u) 16. Pavlović Aleksandar (u)                   17. Božić Kristijan
  8. Batinar Nikola (u)

 

ČETVRTAK , 23.09.2021. ZDR. STDUDIJE (praktikum) u 13,00

  1. Miljević Milana (RT)      3. Kačavenda Marina (MLD)
  2. Porić Majda (MLD)           4. Bojić Petra

 

Test kolokvij iz Patološke fiziologije za sve studente zdravstvenih studija koji imaju uslov (položen praktični dio ispita) će biti održan u ponedjeljak 27.09.2021. u 8.30 časova – „Plava sala“ fakulteta.

               

NAPOMENA: OBAVEZNA MASKA I MANTIL.