Raspored polaganja ispita iz Patološke fiziologije-Oktobar I- Prpf.dr Darko Golić

RASPORED POLAGANJA ISPITA- OKTOBAR  I

PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA- Prof.dr D.Golić

SRIJEDA, 22.09.2021. FARMACIJA ( kancelarija) U 08,00

1. Banaš Nevena

  1. Brenjo Ksenija
  2. Vujaklija Ljiljana              3.Glogovac Aleksandra                4. Ilić Milica                 5. Kecman Irena

PONEDELJAK, 27.09.2021. FARMACIJA (kancelarija) u 08,00

1 Pandurević Jovana  2.Čupeljić Dajana

FARMACIJA, praktikum u 10,00

1.Branković Nevena                          2. Jotanović Andrea

UTORAK, 28.09.2021. U 12,00 MEDICINA (praktikum)

1.Bajić Suzana                        2, Gavranović Maja

  1. Dujmović Helena                4. Đukić Miloš                    5. Jotanović Anja   6. Jukić Leonardo               7. Regoda Maja

SRIJEDA, 29.09.2021. U 12,00 SATI (preaktikum)

1.Tešanović Dražana                      2. Topreek Sandra              7.Mehić-Pavlović Nađa

  1. Tošić Nikolina                         4. Milešević Mia-U
  2. Radovanović Neda-U                  6.Raulić Dejana-U

NAPOMENA: OBAVEZNA MASKA I MANTIL.

Banja Luka, 21.09.2021.                                                  Prof.dr D.Golić