Raspored polaganja ispita iz Patološke fiziologije-Oktobar II-Prof.dr Darko Golić

RASPORED POLAGANJA ISPITA- OKTOBAR  II

PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA- Prof.dr D.Golić

SRIJEDA, 06.10.2021. FARMACIJA ( kancelarija) U 08,00

 1. Babić Sanja 2.Banaš Nevena
 2. Brenjo Ksenija                          4.Vojvodić Vanja
 3. Vujaklija Ljiljana                     6.  Gromilić Sanja
 4. Kajtez Suzana 8. Kecman Irena
 5. Lazarević Jovana

ČETVRTAK, 07.10.2021. FARMACIJA (kancelarija) U 08,00

 1. Pandurević Jovana Popović Teodora
 2. Stella Helena Tihomirović Saška
 3. Branković Nevena Jotanović Andrea

ČETVRTAK, 07.10.2021. MEDICINA ( praktikum) U 10,30

 1. Bajić Suzana Gavranović Maja
 2. Dujmović Helena Đukić Miloš-U
 3. Jović Marina Jukić Leonardo
 4. Regoda Maja Tešanović Dražana

PETAK, 08.10.2021. MEDICINA ( praktikum) U 12,00

 1. Ignjić Nikolina               Mehić-Pavlović Nađa
 2. Hadžijusufović Hanna

 

NAPOMENA: OBAVEZNA MASKA I MANTIL.

Banja Luka, 05.10.2021.                                                  Prof.dr D.Golić