Raspored polaganja ispita iz patološke fiziologije za aprilski rok-Prof.dr Nela Rašeta Simović

APRILSKI ISPITNI ROK – PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA

Prof. dr Nela Rašeta Simović

21.04.2022. (ČETVRTAK) u 11,30 č – FARMACIJA (KANCELARIJA)
1. BLAGOJEVIĆ DARIA 5. PETKOVIĆ ALEKSANDRA
2. GUGUNOVIĆ ALEKSANDRA 6. TUBIĆ STAŠA
3. LUKIĆ RANKA 7. VULEVIĆ BOJANA…. stari program
4. MATARUGA NIKOLINA

26.04.2022. (UTORAK) u 08,30 č – MEDICINA (KANCELARIJA)
1. GRBIĆ JELENA
2. REGODA MAJA
3. BILIĆ DUŠAN ……….stari program
4. SUBOTIĆ TANJA…..stari program

27.04.2022. (SRIJEDA) u 10,30 č – MEDICINA (PRAKTIKUM)
1. VANOVAC MAJA
2. VUČIĆ ĐORĐE
3. OPAČIĆ SNJEŽANA
4. STJEPANOVIĆ RADIVOJE
5. BILIĆ SANJA ……………stari program

Banja Luka, 15.04.2022. Prof. dr Nela Rašeta Simović