Raspored polaganja ispita iz Patološke fiziologije za januarski ispitni rok-Prof.dr Nela Rašeta Simović

RASPORED POLAGANJA ISPITA JANUARSKI ROK

PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA – Prof. dr Nela Rašeta S.

 

SRIJEDA, 10.02.2021.  FARMACIJA (Kancelarija) U 9,30

 1. BAJIĆ MARIJA
 2. BLAGOJEVIĆ MARIJA
 3. VIZJAK KARLO

 

SRIJEDA, 10.02.2021.  FARMACIJA (Kancelarija) U 11,00

 1. MAKSIMOVIĆ MARIJANA
 2. ĐURIĆ NATAŠA
 3. MILOSAVAC NATAŠA
 4. BAKIĆ IVANA – stari program

ČETVRTAK,11.02.2021.MEDICINA (Praktikum za Patološku fiziologiju) u 9,00

 1. BLAGOJEVIĆ JOVANA
 2. GAJIĆ IVANA
 3. ĐURICA OLJA
 4. LAZIĆ VEDRAN
 5. MIŠKOVIĆ STEFAN
 6. PARIPOVIĆ SLAĐANA

PETAK, 12.02.2021. MEDICINA (Praktikum za Patološku fiziologiju) u 9,00

 1. POPOVIĆ MILIJANA
 2. HORVAT EMINA
 3. GRUJIĆ SRĐAN usmeni
 4. RAMOVIĆ JOVAN usmeni
 5. ČAVIĆ JELENA st. program usmeni

PONEDELJAK, 15.02.2021. DENTALNA MEDICINA (Praktikum za Patološku fiziologiju) u 10,00 časova

 1. EREIZ ANI
 2. PEKEZ VESNA
 3. PEKEZ DRAGANA

 

 

NAPOMENA: OBAVEZNA JE MASKA, A STUDENTI MEDICINE I DENTALNE MEDICINE MORAJU IMATI MANTIL

 

 

Banja Luka, 09.02.2021.                                               Prof. dr Nela Rašeta Simović