Raspored polaganja praktičnog ispita iz ginekologije i akušerstva

MEDICINSKI   FAKULTET   BANJALUKA

KATEDRA  ZA  GINEKOLOGIJU  I  AKUŠERSTVO

Raspored polaganja praktičnog ispita iz ginekologije i akušerstva                     

                  za apsolvente Medicine u majskom roku

                              srijeda 18.  maj  2022. godine

Prim. Mr sc. Dr Vladimir  Perendija u  8,30 časova

Muminović  Lejla

  • Izvlačenje kartice za polaganje usmenog ispita obaviće se

u srijedu 18. maja 2022. godine u 12,00 časova.

                                                                            Šef katedre

                                                      Prof. dr Branka Čančarević – Đajić