Raspored polaganja praktičnog ispita iz ginekologije i akušerstva, za studente Medicine – prvi oktobarski rok

MEDICINSKI  FAKULTET BANjALUKA

KATEDRA  ZA  GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO

Raspored polaganja praktičnog ispita iz ginekologije i

akušerstva, za studente Medicine – prvi oktobarski rok

petak: 24.09.2021. god. u  9 časova

 Mr.sc. med. Mile Bokan  – praktični  ispit 24.09.2021. god. u časova

  1. Čalija Dragan
  2. Banović Vladimir
  3. Čekić Denis
  4. Radović Željka
  5. Rajkovača Luka
  6. Pašić Husein
  7. Ćosić Sara
  8. Čehajić Amir
  9. Miličević Dragana
  10. Čalić Tatjana

Izvlačenje kartice za polaganje usmenog ispita za studente Medicine,

studente zdravstvene njege i studente babištvo obaviće se u petak

24.09.2021. god. u 12,00 časova.

                                                                            Šef katedre

                                         Prof. dr  sc. med. Branka Čančarević-Đajić