Raspored polaganja praktičnog ispita iz ginekologije i akušerstva za studente Medicine u I junsko-julskom roku – utorak 14. juni 2022.

Prof. Dr Branka Čančarević – Đajić u 09h

Božić Stefan

Arar Anđela

Panić Dajana

Janković Zorica

 Prof. dr Dragica Draganović u 09 h.

Erceg Neda

Ćetojević Živko

Pašić Husein

Galić Anja

Lukenda Ivana

Miljković Jelena

 Prim. Mr sc. Dr Vladimir Perendija u  8,30h

Milinović Boško

Momić Vanja

Tepić Tijana

Ajder Bojana

Marjanović Dajana

Kojić Duško

 Doc. Dr Miroslav Popović u 09h.

Gajić Nikolina

Milovanović Jelena

Regoda Duška

Karabergović Adna

Radić Miljana

Miljanović Petar

 Mr  Sc. Dr Mile Bokan  u  09 h.

Kovačević Srđan

Kukrika Ana

Karanović  Dragan

Marčeta Marko

Antonić Saša

Đuza Aleksandar

Radoja Igor

  • Izvlačenje kartice za polaganje usmenog ispita obaviće se

 u utorak  14. juna 2022. godine u 12,00 h.

 

                                                                           Šef katedre

                                                      Prof. dr Branka Čančarević – Đajić