Raspored polaganja usmenog ispita iz Farmakologije i Kliničke farmakologije – apsolventski rok MAJ 2022

Prezime i ime Smijer: Predmet: Ispitivač: Termin:
Ćehajić Amir Medicina Kliničke farmakologije prof. dr Svjetlana S. Šatara srijeda 25.5. u 9 h
Nataša Đurić Farmacija Farmakologije prof. dr Svjetlana S. Šatara srijeda 25.5. u 9 h
Stojić Marijana Farmacija Farmakologije prof. dr Svjetlana S. Šatara srijeda 25.5. u 9 h
Lukenda Ivana Medicina Kliničke farmakologije prof. dr Lana Nežić petak 27.5. u 10 h
Merima Đuzelić Farmacija Farmakologije prof. dr Lana Nežić petak 27.5. u 10 h
Stijepić Marina Farmacija Farmakologije prof. dr Lana Nežić petak 27.5. u 10 h
Čučak Slađana Medicina Kliničke farmakologije doc. dr Nataša Stojaković srijeda 25.5. u 10 h
Blagojević Dragana Medicina Kliničke farmakologije doc. dr Nataša Stojaković srijeda 25.5. u 10 h
Đorđe Jakovljević Medicina Kliničke farmakologije doc. dr Nataša Stojaković srijeda 25.5. u 10 h
Vizjak Karlo Farmacija Farmakologije doc. dr Nataša Stojaković srijeda 25.5. u 10 h