Prezime i ime Smijer: Ispitivač: Termin:
Ana Đurić Stomatologija Farmakologije prof. dr Svjetlana S. Šatara 11.10. u 9 h
Radovanović Neda Medicina Farmakologije prof. dr Svjetlana S. Šatara 11.10. u 9 h
Josipovic Tijana Medicina Farmakologije prof. dr Svjetlana S. Šatara 11.10. u 9 h
Mihajlovic Maja Medicina Farmakologije prof. dr Svjetlana S. Šatara 11.10. u 9 h
Čavić Jelena Medicina Farmakologije prof. dr Svjetlana S. Šatara 11.10. u 9 h
Vrančić Slavica Medicina Farmakologije prof. dr Svjetlana S. Šatara 11.10. u 9 h
Pavlovic Aleksandar Medicina Farmakologije prof. dr Svjetlana S. Šatara 13.10. u 9 h
Pavlović Lazar Medicina Farmakologije prof. dr Svjetlana S. Šatara 13.10. u 9 h
Lazić Vedran Medicina Farmakologije prof. dr Lana Nežić 16.10. u 9 h
Peulic Maksim Medicina Farmakologije prof. dr Lana Nežić 16.10. u 9 h
Horvat Emina Medicina Farmakologije prof. dr Lana Nežić 16.10. u 9 h
Tubić Nemanja Medicina Farmakologije prof. dr Lana Nežić 16.10. u 9 h
Žmirić Marija Medicina Farmakologije prof. dr Lana Nežić 16.10. u 9 h
Konta Martina Medicina Farmakologije prof. dr Lana Nežić 16.10. u 9 h
Tovilović Gorana Medicina Farmakologije prof. dr Lana Nežić 16.10. u 9 h
Stjepanović Nikola Medicina Farmakologije prof. dr Lana Nežić 16.10. u 9 h
Vanja Golić Medicina Farmakologije doc. dr Nataša Stojaković 11.10. u 10 h
Hadzijusufovic Hanna Medicina Farmakologije doc. dr Nataša Stojaković 11.10. u 10 h
Pralas Filip Medicina Farmakologije doc. dr Nataša Stojaković 11.10. u 10 h
Drljača Milana Medicina Farmakologije doc. dr Nataša Stojaković 11.10. u 10 h
Zoran Kaurin Medicina Farmakologije doc. dr Nataša Stojaković 11.10. u 10 h
Lazar Kenjalo Medicina Farmakologije doc. dr Nataša Stojaković 11.10. u 10 h
Cosic Olivera Medicina Upis ocjene iz NPL doc. dr Nataša Stojaković 12.10. u 12 h
Sarajlic Denis Medicina Farmakologije doc. dr Nataša Stojaković 12.10. u 12 h
Bulajić Marija Medicina Farmakologije doc. dr Nataša Stojaković 12.10. u 12 h
Filipovic Zorica Farmacija Farmakologije prof. dr Svjetlana S. Šatara 13.10. u 9 h
Bajić Marija Farmacija Farmakologije prof. dr Svjetlana S. Šatara 13.10. u 9 h
Merima Đuzelić Farmacija Farmakologije prof. dr Svjetlana S. Šatara 13.10. u 9 h
Salić Slađana Farmacija Farmakologije prof. dr Lana Nežić 16.10. u 9 h
Gagic Bojan Farmacija Farmakologije prof. dr Lana Nežić 16.10. u 9 h
Đuzelić Merima Farmacija Farmakologije prof. dr Lana Nežić 16.10. u 9 h
Mijatovic Milica Farmacija Farmakologije doc. dr Nataša Stojaković 12.10. u 12 h
Trifunovic Natasa Farmacija Farmakologije doc. dr Nataša Stojaković 12.10. u 12 h
Čolić Ljubica Farmacija Farmakologije doc. dr Nataša Stojaković 12.10. u 12 h