Prezime Ime Broj indeksa Plan i program Smijer Usmeni ispit Upis ocjene Nastavnik Termin
Antonić Saša 5522/02 SPP M Klinička farmakologija – usmeni Prof. Šatara 8.9. u 9h
Banović Tamara 7305/15 BP M Klinička farmakologija – usmeni Prof. Nežić 8.9. u 9h
Bera Dajana 7009/13 BP M Klinička farmakologija – usmeni Doc. Stojaković 7.9. u 12h
Crnadak Teodora 7085/14 BP M Klinička farmakologija – usmeni Prof. Šatara 8.9. u 9h
Dervić Rašida 7109/14 BP M Klinička farmakologija – usmeni Prof. Nežić 8.9. u 9h
Kezic Natasa 7142/14 BP M Klinička farmakologija – usmeni Doc. Stojaković 7.9. u 12h
Marić Stefan 7035/13 BP M Klinička farmakologija – usmeni Prof. Šatara 8.9. u 9h
Milošević Milica 7180 /14 BP M Klinička farmakologija – usmeni Prof. Nežić 8.9. u 9h
Momić Đurđina 7003/13 BP M Klinička farmakologija – usmeni Doc. Stojaković 7.9. u 12h
Novkinić Belma 7358/15 BP M Klinička farmakologija – usmeni Prof. Šatara 8.9. u 9h
Radmanović Vanja 7061/14 BP M Klinička farmakologija – usmeni Prof. Nežić 8.9. u 9h
Tepic Bojan 7364/2015 BP M Klinička farmakologija – usmeni Doc. Stojaković 7.9. u 12h
Župarić Nela 1696/16 BP S Klinička farmakologija – usmeni Prof. Šatara 8.9. u 9h
Savković Katarina 207/17 BP ZNJ Farmakologija – usmeni Prof. Nežić 8.9. u 9h
Vinčić Nemanja 34F BP ZNJ Farmakologija – usmeni Doc. Stojaković 7.9. u 12h
Čeko Ana 1661/15 BP S Kliničke farmakologije Prof. Šatara 8.9. u 9h
Došlić Danijela 528/17 BP ZNJ Kliničke farmakologije Prof. Nežić 8.9. u 9h
Dujmović Helena 7760/18 BP M Nacionalne politike lijekova Doc. Stojaković 7.9. u 12h
Marušić Barbara 1735/16 SPP S Kliničke farmakologije Prof. Šatara 8.9. u 9h
Miličević Danijela 1715/16 BP S Kliničke farmakologije Prof. Nežić 8.9. u 9h
Preradović Valentina 1598/14 BP S Kliničke farmakologije Doc. Stojaković 7.9. u 12h
Šantić Valentina 1590/14 BP S Kliničke farmakologije Prof. Šatara 8.9. u 9h
Vlajić Ivana 7707/18 BP M Nacionalne politike lijekova Prof. Nežić 8.9. u 9h