RASPORED VJEŽBI IZ PATOFIZIOLOGIJE ZA ŠKOLSKU 2021/22 god

 

 

ČETVRTAK

 

    8.00-8.45 čas     I grupa  MEDICINSKA LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

    9.00-9.45 čas     II  grupa  MEDICINSKA LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

10.00-10.45 čas     I grupa SESTRINSTVO

11.00-11.45 čas     I grupa BABIŠTVO

13.30-14.15 čas      I grupa RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA

 

PETAK

 

12.00-12.45 čas        II grupa RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE

13.00-13.45 čas       III  grupa RADIOLOŠKE TEGNOLOGIJE

 

 

Vježbe počinju od 18.10.2021 god prema rasporedu, u praktikumu za Patofiziologiju