RASPORED VJEŽBI IZ PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE ZA ŠKOLSKU  2022/2023

 

PONEDELJAK

8.00-10.15               I    GRUPA MEDICINE

10.15-12.30             II   GRUPA MEDICINE

12.30-14.00             I    GRUPA SESTRINSTVA

UTORAK

8.00-10.15              III    GRUPA MEDICINE

10.15-12.30            IV    GRUPA MEDICINE

12.30-14.45            V     GRUPA MEDICINE

SRIJEDA

9.30-11.00                I     GRUPA RADIOLOČKA TEH.

11.00-12.30              II    GRUPA RADIOLOŠKA TEH.

12.30-14.00              I     GRUPA  MLD

ČETVRTAK

9.00-10.30               I     GRUPA BABIŠTVA

10.30-12.00             II    GRUPA  MLD

12.00-14.15             VII   GRUPA MEDICINE

PETAK

10.00-12.15             VI   GRUPA MEDICINE

12.15-14.30             VIII  GRUPA MEDICINE

Vježbe kreću od 17.10.2022.Održavat će se u praktikumu za patološku fiziologiju.Obavezan mantil.