Raspored za upis ocjene iz predmeta klinička farmakologija

Alagić Ena 
Prof. Šatara 17.6. u 9.30h
Smuđa Laura
Doc. Stojaković 17.6. u 9h
Paponja Milenko
Prof. Nežić 17.6. u 15h
Garić Sunčica
Prof. Nežić 17.6. u 15h
Kurbegović Jasmina
Prof. Nežić 17.6. u 15h
Savić Dražena
Doc. Stojakovć 17.6. u 11.30h
Šurlan Milica
Prof. Šatara 18.6. u 9.30h
Mitrović Milica
Prof. Šatara 18.6. u 9.30h