Oktobarski rok 2022- II termin
Usmeni ispit
Prezime i ime Smijer: Predmet Nastavnik Termin
Kukrika Ana Medicina Klinička farmakologija Doc. Stojaković 12.10.2022. u 11h
Mijatović Goran Medicina Klinička farmakologija Prof. Šatara 11.10.2022. u 11h
Kukić Bojan Zdravstvena njega Farmakologija Prof. Šatara 11.10.2022. u 11h
Upis ocjene
Bošković Katarina Stomatologija Farmakologija Prof. Šatara 10.10.2022. u 9h