Rezultati II teorijskog kolokvijuma održanog 28.05.2021. godine dati su u tabeli ispod.

ZDRAVSTVENA STATISTIKA I INFORMATIKA

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa Bodovi
(maks. 25)
1. Vuković Monika 17/B-R/2019 1
2. Gvozdenov Tamara 04/SES-R/2019 13
3. Krupljanin Dajana 17/SES-R/2019 13
4. Nedić Anja 16/SES-R/2019 17
5. Čergić Jovana 11/SES-R/2019 2

Kolokvijum su položili studenti koji imaju 13 ili više bodova.

Prof. dr Ljubiša Preradović