Rezultati II teorijskog kolokvijuma

Rezultati II teorijskog kolokvijuma održanog 28.05.2021. godine dati su u tabeli ispod.

STATISTIKA I INFORMATIKA U ZDRAVSTVU

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa Bodovi
(maks. 25)
1. Vrhovac Milica 28/F-R/2019 25
2. Knežević Ivana 37/F-R/2019 0
3. Kunić Kristina 27/F-R/2019 7
4. Milošević Jovana 32/F-R/2019 21
5. Mitrović Ana 24/F-R/2019 25
6. Popović Dragana 31/F-R/2019 23
7. Savić Vanja 14/F-R/2019 17
8. Savić Tanja 15/F-R/2019 16
9. Stanivuk Tea 36/F-R/2019 14

Kolokvijum su položili studenti koji imaju 13 ili više bodova.

Prof. dr Jasmin Komić