Rezultati ispita i konačna ocjena  iz Urgentna mstanja i hitna laboratorijska dijagnostika koji je održan 09.02.2022.

Uvid u ocjenu je 11.02.od 08-09 časova kod prof. dr Nade Banjac

  1. Suzana Škorić- 84 boda- ocjena 9
  2. Ajla Gegić – 83 boda – ocjena 9
  3. Majda Porić- 77 bodova- ocjena 8
  4. Tamara Đurđević- 89 bodova- ocjena 9