REZULTATI ISPITA

UNIVERZITET U BANJA LUCI

MEDICINSKI FAKULTET

FARMACIJA

MATEMATIKA

REZULTATI ISPITA OD 20.4.2022.

 

r. Broj indeksa Prezime Ime Datum polaganja  Završni ispit/60
1 1655/2021 Ajdarović Emina 20.04.2022. 10/60
2 1621/2020 Babić Aleksandra 20.04.2022. 18/60
3 1651/2021 Bosančić Dorotea 20.04.2022. 8/60
4 1643/2021 Budić Milana 20.04.2022. 9/60
5 1647/2021 Dokić Aleksandra 20.04.2022. 10/60
6 1630/2021 Živković Tamara 20.04.2022. 21/60
7 1654/2021 Ivić Andrea 20.04.2022. 29/60
8 1653/2021 Jovičić Mirjana 20.04.2022. 27/60
9 1644/2021 Jokić Marija 20.04.2022. 29/60
10 1657/2021 Mikanović Bojana 20.04.2022. 6/60
11 1592/2020 Pećanac Valentina 20.04.2022. 27/60
12 1634/2021 Popović Katarina 20.04.2022. 0/60
13 1659/2021 Prpoš Željana 20.04.2022. 14/60
14 1658/2021 Stanetić Tamara 20.04.2022. 33/60
15 1642/2021 Stojnić Dijana 20.04.2022. 0/60 (P)
16 1627/2021 Crnčević Anita 20.04.2022. 22/60

P-prepisivanje

Napomena:

  1. Zadaće se mogu pogledati u Srijedu, 4.5.2022. u terminu od 11.00 do 12.00 , kabinet 57/II sprat, Poljoprivredni fakultet.
  2. Upis ocjena nakon uvida u rezultate, (Srijeda, 4.5.2022, u terminu od 12.00 do 13.00 )

Banja Luka, 28.4.2022.                                                                                                 Predmetni profesor:

prof.dr. Nenad Stojanović