Rezultati ispita – Aprilski ispitni rok

Rezultati ispita održanog 27.04.2022. godine dati su u tabeli ispod.

MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa K1 K2 SR PN ZI INF ZI STAT UK Ocjena
1. Babić Marina 7932/2019 15 0 5 23 5 (ne zadovoljava)
2. Blašković Stefan 7834/2019 11 25 0 5 17 13 71 8 (vrlodobar)
3. Vujković Ognjen 7670/2018 15 5 5 19 14 5 (ne zadovoljava)
4. Đekić Jelena 7600/2017 15 20 5 5 14 5 (ne zadovoljava)
5. Đurić Snježana 7530/2017 15 18 0 5 22 5 (ne zadovoljava)
6. Ešan Sara 7056/2014 15 0 5 13 5 (ne zadovoljava)
7. Zgonjanin Andreja 7681/2018 15 5 5 13 24 5 (ne zadovoljava)
8. Zrnić Anđela 7275/2015 15 21 5 5 25 5 (ne zadovoljava)
9. Jurišić Marko 7864/2019 15 17 0 5 22 15 74 8 (vrlodobar)
10. Kaurin Nataša 7683/2018 15 14 0 5 14 13 61 7 (dobar)
11. Knežević Milica 7732/2018 15 16 0 5 18 17 71 8 (vrlodobar)
12. Kojčinović David 7889/2019 15 16 0 5 19 13 68 7 (dobar)
13. Krajinović Aleksandar 7768/2018 15 0 5 19 5 (ne zadovoljava)
14. Lazić Valerija 7930/2019 15 25 5 5 16 15 81 9 (odličan)
15. Ličina Tamara 7664/2018 15 24 0 5 19 5 (ne zadovoljava)
16. Lojpur Dajana 7718/2018 15 18 0 5 21 5 (ne zadovoljava)
17. Marić Vuk 8094/2020 0 5 N.I. (nije izašao)
18. Matijević Iva 7863/2019 0 5 23 15 N.I. (nije izašla)
19. Mehić Pavlović Nađa 7263/2015 15 25 5 5 16 25 91 10 (izvanredan)
20. Mijatović Silvana 7648/2018 13 0 5 18 24 5 (ne zadovoljava)
21. Mijović Sofija 7737/2018 0 5 N.I. (nije izašla)
22. Mišić Milica 7704/2018 15 5 5 21 24 5 (ne zadovoljava)
23. Muslimović Inela 7439/2016 15 0 5 17 13 5 (ne zadovoljava)
24. Nenadić Maja 7835/2019 15 0 5 22 5 (ne zadovoljava)
25. Pašić Igor 7680/2018 14 25 0 5 14 13 71 8 (vrlodobar)
26. Pilipović Đorđe 7841/2019 15 5 5 N.I. (nije izašao)
27. Podnar Franjo Matej 7769/2018 15 16 0 5 20 5 (ne zadovoljava)
28. Samardžija Mihailo 7633/2017 0 5 N.I. (nije izašao)
29. Stanić Sergej 7781/2019 15 0 5 25 20 5 (ne zadovoljava)
30. Studen Damjan 7852/2019 15 14 0 5 18 5 (ne zadovoljava)
31. Tomić Vladanka 7821/2019 15 22 0 5 18 15 75 8 (vrlodobar)
32. Topić Milica 7796/2019 15 0 5 16 5 (ne zadovoljava)
33. Trbović Tijana 7463/2016 10 0 5 14 5 (ne zadovoljava)
34. Trifković Jelena 7842/2019 15 0 5 22 5 (ne zadovoljava)
35. Habijanec Mariana 7808/2019 15 18 0 5 23 17 78 8 (vrlodobar)
36. Cocić Rade 7853/2019 15 25 0 5 19 20 84 9 (odličan)

Uvid u radove i upis ocjena je u četvrtak, 19.05.2022. godine u 15.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru.

Prof. dr Jasmin Komić
Prof. dr Ljubiša Preradović
Đorđe Stojisavljević, ma, asistent