Rezultati ispita – Aprilski ispitni rok

Rezultati ispita održanog 06.05.2021. godine dati su u tabeli ispod.

MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa K1 K2 SR PN ZI INF ZI STAT UK Ocjena
1. Avdagić Mirza 7736/2018 15 18 5 5 16 5 (ne zadovoljava)
2. Andrić Martina 7545/2017 5 5 N.I. (nije izašla)
3. Antunović Klaudija 7630/2017 5 5 18 20 5 (ne zadovoljava)
4. Barbarić Ana 7341/2015 14 5 5 13 5 (ne zadovoljava)
5. Beatović Dunja 7574/2017 5 14 5 (ne zadovoljava)
6. Vasić Stefan 7498/2016 15 5 5 18 5 (ne zadovoljava)
7. Vidić Radomir 7678/2018 5 5 5 (ne zadovoljava)
8. Vidović Nedeljko 7671/2018 15 5 5 18 5 (ne zadovoljava)
9. Vučić Đorđe 7698/2018 15 5 5 21 5 (ne zadovoljava)
10. Glavaš Anja 7756/2018 5 5 N.I. (nije izašla)
11. Grabovac Voislav 8092/2020 15 22 5 5 21 23 91 10 (izvanredan)
12. Daničić Nikola 7766/2018 5 15 5 (ne zadovoljava)
13. Deronjić Kosana 7447/2016 5 5 21 5 (ne zadovoljava)
14. Dujmović Helena 7760/2018 17 5 5 5 (ne zadovoljava)
15. Đekić Jelena 7600/2017 15 20 5 5 5 (ne zadovoljava)
16. Đukić Miloš 7710/2018 15 22 5 5 22 15 84 9 (odličan)
17. Zeljković Danijela 7629/2017 15 17 5 5 20 19 81 9 (odličan)
18. Zeljko Gabrijel 7758/2018 5 5 (ne zadovoljava)
19. Zubović Ivana 7719/2018 5 5 5 (ne zadovoljava)
20. Ignjić Nikolina 7657/2018 15 5 5 24 5 (ne zadovoljava)
21. Jajalo Dajana 7562/2017 15 5 5 17 18 5 (ne zadovoljava)
22. Jukić Leonardo 7621/2017 15 5 5 19 19 5 (ne zadovoljava)
23. Kajtez Zorana 7546/2017 5 5 N.I. (nije izašla)
24. Knežević Ivana 7652/2018 14 5 5 5 (ne zadovoljava)
25. Kovačević Ilijana 7647/2018 15 5 5 19 18 5 (ne zadovoljava)
26. Komosar Mila 7547/2017 5 5 N.I. (nije izašla)
27. Markek Ema 7569/2017 5 5 20 5 (ne zadovoljava)
28. Matuško Sara 7944/2019 5 5 5 (ne zadovoljava)
29. Milekić Anđela 7735/2018 14 5 5 5 (ne zadovoljava)
30. Milosavac Andrea 7519/2017 14 5 5 21 5 (ne zadovoljava)
31. Miljić Željka 7655/2018 15 5 5 5 (ne zadovoljava)
32. Mihajlović Maja 7722/2018 15 13 5 5 22 25 85 9 (odličan)
33. Mišan Aleksandra 7318/2015 5 5 5 (ne zadovoljava)
34. Mišić Milica 7704/2018 5 5 N.I. (nije izašla)
35. Miškić Marina 7523/2017 5 5 N.I. (nije izašla)
36. Mušeta Nedim 7591/2017 15 5 5 21 15 5 (ne zadovoljava)
37. Novkinić Neira 7696/2018 15 15 5 5 16 18 74 8 (vrlodobar)
38. Obradović Goran 7610/2017 15 5 5 23 20 5 (ne zadovoljava)
39. Opačić Snježana 7712/2018 15 5 5 24 5 (ne zadovoljava)
40. Pavlović Zlatko 7667/2018 15 5 5 24 5 (ne zadovoljava)
41. Plavšić Anja 6460/2009 5 N.I. (nije izašla)
42. Puškar Damir 7687/2018 15 5 5 21 5 (ne zadovoljava)
43. Raulić Dejana 7525/2017 15 23 5 5 23 15 86 9 (odličan)
44. Regoda Maja 7669/2018 14 15 5 5 5 (ne zadovoljava)
45. Savić Magdalena 7691/2018 15 5 5 24 5 (ne zadovoljava)
46. Selmanović Aida 7435/2016 13 5 5 5 (ne zadovoljava)
47. Slavnić Vladimir 7410/2016 13 5 14 5 (ne zadovoljava)
48. Stanić Biljana 7503/2016 5 5 N.I. (nije izašla)
49. Tejić Luka 7434/2016 15 5 5 21 5 (ne zadovoljava)
50. Toljić Ismeta 7278/2015 5 5 20 5 (ne zadovoljava)
51. Topić Ivan 7673/2018 5 5 18 5 (ne zadovoljava)
52. Ćatić Selma 7322/2015 5 5 21 5 (ne zadovoljava)
53. Ćelić Anđela 7612/2017 5 5 5 (ne zadovoljava)
54. Ćuskić Sara 7500/2016 5 5 N.I. (nije izašla)
55. Džanić Amna 7564/2017 5 5 N.I. (nije izašla)
56. Škegro Gabriel 7948/2019 5 5 (ne zadovoljava)

Uvid u radove može se izvršiti u srijedu, 19.05.2021. godine u 8.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru.

Prof. dr Jasmin Komić
Prof. dr Ljubiša Preradović
Đorđe Stojisavljević, ma, asistent