Rezultati ispita – Aprilski ispitni rok

Rezultati ispita održanog 18.04.2022. godine dati su u tabeli ispod.

STATISTIKA I INFORMATIKA U ZDRAVSTVU

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa K1 K2 AN PN ZI INF ZI STAT UK Ocjena
1. Mišić Dragan 18/F-R/2018 12 5 13 N.I. (nije izašao)
2. Nedimović Božana 10/F-R/2018 15 11 0 5 15 13 54 6 (zadovoljava)
3. Pišteljić Katarina 1/F-R/2018 5 15 N.I. (nije izašla)
4. Stanivuk Tea 36/F-R/2019 20 12 5 5 18 14 74 8 (vrlodobar)
5. Stanković Ana 4/F-R/2018 11 5 20 5 (ne zadovoljava)

Uvid u radove i upis ocjena je u petak, 13.05.2022. godine u 15.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru.

Prof. dr Jasmin Komić
Prof. dr Dušanka Bundalo
Đorđe Stojisavljević, ma, asistent