Rezultati ispita – Aprilski ispitni rok

Rezultati ispita održanog 27.04.2022. godine dati su u tabeli ispod.

INFORMATIKA U MEDICINI

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa K1 K2 SR PN ZI UK Ocjena
1. Alagić Sandi 8248/2021 20 20 10 5 26 81 9 (odličan)
2. Blažević Emir 8216/2021 10 5 5 (ne zadovoljava)
3. Bogdanić Sara 8245/2021 5 N.I. (nije izašla)
4. Mešić Fatih 8217/2021 15 15 15 5 22 72 8 (vrlodobar)

Uvid u radove i upis ocjena je u ponedjeljak, 16.05.2022. godine u 8.15 časova na AGGF-u (lokacija Pravni fakultet, treći sprat), kabinet br. 20.

Prof. dr Ljubiša Preradović
Đorđe Stojisavljević, ma, asistent