Rezultati ispita – Aprilski ispitni rok

Rezultati ispita održanog 18.04.2022. godine dati su u tabeli ispod.

ZDRAVSTVENA STATISTIKA I INFORMATIKA

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa K1 K2 AN PN ZI INF ZI STAT UK Ocjena
1. Preradović Ivona 527/2017 12 6 5 (ne zadovoljava)
2. Stojanović Nikola 191/2017 15 6 16 16 5 (ne zadovoljava)
3. Šešić Đorđe 537/2017 19 11 6 18 5 (ne zadovoljava)

Uvid u radove je u petak, 13.05.2022. godine u 15.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru.

Prof. dr Jasmin Komić
Prof. dr Ljubiša Preradović
Đorđe Stojisavljević, ma, asistent