Rezultati ispita održanog 28.04.2021. godine dati su u tabeli ispod.

INFORMATIKA U MEDICINI

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa K1 K2 SR PN ZI UK Ocjena
1. Arar Anastasija 7975/2020 14 5 5 (ne zadovoljava)
2. Brus Dušica 8048/2020 5 N.I. (nije izašla)
3. Dumančić Lorena 8012/2020 20 16 5 25 5 (ne zadovoljava)
4. Ilić Branka 7980/2020 20 20 15 5 36 96 10 (izvanredan)
5. Jungić Sara 8019/2020 20 20 5 5 (ne zadovoljava)
6. Kojić Kristina 7991/2020 20 20 15 5 36 96 10 (izvanredan)
7. Milanović Dragana 8006/2020 12 18 12 5 34 81 9 (odličan)
8. Nikolić Vitomir 8049/2020 14 15 5 21 5 (ne zadovoljava)
9. Todorović Teodora 7964/2020 20 16 5 5 (ne zadovoljava)
10. Fazlić Jasmin 8060/2020 16 12 5 5 (ne zadovoljava)
11. Halilić Emana 8088/2020 12 14 14 5 24 69 7 (dobar)

 

OSNOVE INFORMATIKE I INFORMATIKA U DENTALNOJ MEDICINI

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa K1 K2 SR PN ZI UK Ocjena
1. Aleksić Anastasija 1957/2020 10 5 (ne zadovoljava)
2. Golić Milica 1991/2020 10 5 (ne zadovoljava)
3. Dukić Vanja 1971/2020 10 N.I. (nije izašla)
4. Rodić Žana 1963/2020 10 33 5 (ne zadovoljava)
5. Ružić Doris 1988/2020 8 10 10 5 (ne zadovoljava)

Uvid u radove i upis ocjena je u utorak, 11.05.2021. godine u 8.15 časova na AGGF-u (lokacija Pravni fakultet, treći sprat), kabinet br. 20.

Prof. dr Ljubiša Preradović
Đorđe Stojisavljević, ma, asistent