Uvid u test je od 08-09 časova za Dentalnu i FZNJ, a od 09-10 časova za Urgentnu med. kod prof dr Nade Banjac u SHMP

Dentalna medicina- Prva pomoć

Nevena Stevanović- nije položila ( 6,5 bodova test)
Vana Babić- ukupna ocjena 85 bodova= 9
Tamara Tabak- nije položila ( 11 bodova test)
Ognjen Đurić- nije položio ( 12 bodova test)
Dalila Aldžić- ukupna ocjena 73 boda= 8

FZNJ- Urgentna stanja i hitna lab. dg.

Ivana Stajčić- ukupna ocjena 71 bod= 8

Urgentna medicina

Duka Dajana, 80,75≈81 bod – ocjena 9
Zeljković Marko, 81 bod – ocjena 9
Janjetović Bojan, 63,25 bodova – ocjena 7
Kličić Almedina, 80,5≈81 bod – ocjena 9
Mauna Danijela, 62,75 bodova – ocjena 7
Panić Darko, 88,5 bodova – ocjena 9
Smiljanić Gospana, 76,5 bodova – ocjena 8
Stojanović Darko, 79,75 bodova – ocjena 8
Frljić David, 84 boda – ocjena 9
Regojević Darko, 75,25 bodova – ocjena 8
Čanković Marko, 63 boda – ocjena 7
Đurić Jelena, 63 boda – ocjena 7
Milanović Boban, 71 bod – ocjena 8

Nastavnik Prof. dr Nada Banjac