Urgentna medicina:

  1. Šerbedžija Aleksandar – 89.5 bodova – ocjena 9

Klinička praksa 2 – Prva pomoć

  1. Sergej Popović – 72 boda- ocjena 8
  2. Milan Zeljković- 81.75 bodova- ocjena 9

Dentalna medicina- Prva pomoć

  1. Kevac Dejana – 77.5 bodova- ocjena 8
  2. Đorđić Nađa Nikolina- 91.5 bodova- ocjena 10

 MLD – Urg.stanja i hitna lab. Dijagnostika

  1. Erceg Nataša-  95.5 bodova – ocjena 10
  2. Vasilić Nataša- 87.5 bodova- ocjena 9
  3. Kokoruš Sara – 82 boda – ocjena 9
  4. Oljača Marina- 95.5 bodova- ocjena 10
  5. Ignjatović Natalija- 86.5 bodova- ocjena 9