OMLD18ISIH_aprilski_Imunologija sa imunohistohemijom

Obavještavaju se studenti da će se upis ocjene održati u srijedu, 28. aprila 2021. godine u 10:00 časova ispred Amfiteatra Medicinskog fakulteta. Studenti koji žele da ponište ocjenu treba da informišu Katedru najkasnije do srijede, 28. aprila 2021. godine u terminu unosa ocjene.