Rezultati ispita iz Farmakognozije

Farmakognozija 1 Student Indeks Ukupno

poena

Ocena
  Hilda Hrekes 1318/13 31 5
  Aneta Stojmenovski 1530/18 98 10
  Nikola Markanović 1436/16 31 5
Farmakognozija 2        
  Ksenija Brenjo 1431/15 32 5
  Marijana Perić 1414/15 66,5 7
  Nikolina Mataruga 1505/17 72,25 8