Rezultati ispita iz Imunologije sa imunohemijom

Rezultati ispita Imunologija sa imunohemijom, MLD

Napomena: Broj mogućih bodova 50

 

28/19     Kuburić Milica               8 (35 bodova)

38/19 Tošić Gordana                 10 (47 bodova)

 

Upis ocjena će se održati u prostorijama Zavoda za kliničku mikrobiologiju (UKC RS)- zgrada Klinike za infektivne bolesti u utorak 28.9.2021. u 12 časova. Ukoliko neko želi da poništi ocjenu, potrebno je da se tada izjasni.