Rezultati ispita iz izbornog predmeta „Prva pomoć“

– Dentalna medicina- 1.godina- 1. semestar –
Rezultati ispita iz izbornog predmeta „Prva pomoć“ – 2.rok 19.02.2021.

Napomena: Uvid u test je sutra 23.02.2021., srijeda od 08-10 časova u SHMP.
prof. dr sci med. Nada Banjac

Spisak studenata:
1. Marija Roljić – 91,5 bodova= 10 ( deset)
2. Sanda Jokić – 97,5 bodova = 10 ( deset)
3. Jovana Azarić – 94,5 = 10 ( deset)
4. Isidora Vuković – 99 bodova= 10( deset)
5. Olja Banjac – 83,5 bodova= 9( devet)
6. Lana Ždrnja – 93,5 bodova= 10( deset)
7. Dejan Dejanović – 91,5 bodova = 10( deset)
8. Leonora Brajić – 81,5 bodova= 9( devet)
9. Jelena Sladojević – 94,5 bodova= 10( deset)