Rezultati ispita – Januarsko-februarski ispitni rok, 1. termin

Rezultati ispita održanog 31.01.2022. godine dati su u tabeli ispod.

INFORMATIKA U MEDICINI

R. Br. Prezime i ime Br. indeksa K1 K2 SR PN ZI UK Ocjena
1. Vujasin Nada 8175/2021 20 14 15 5 38 92 10 (izvanredan)
2. Đokanović Slavica 8227/2021 15 15 15 5 5 (ne zadovoljava)
3. Žujić Dario 8178/2021 20 16 15 5 37 93 10 (izvanredan)
4. Jupić Nejra 8153/2021 20 14 12 5 37 88 9 (odličan)
5. Fazlić Jasmin 8060/2020 16 12 5 5 (ne zadovoljava)

Uvid u radove i upis ocjena je u utorak, 08.02.2022. godine u 10.30 časova na AGGF-u (lokacija Pravni fakultet, treći sprat), kabinet br. 20.

Prof. dr Ljubiša Preradović
Đorđe Stojisavljević, ma, asistent